Astanow Azat Hytaý dili we edebiýaty hünäriniň II ýyl talyby

Astanow Azat Hytaý dili we edebiýaty hünäriniň talyby.   Sportuň uly tennis  görnüşi boýunça 2020 ý, Aşgabat şäherinde  III orun aldy, 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 2-7-si aralygynda Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşda I orna mynasyp boldy.