Okuwçylaryň Matematikadan Internet Olimpiadasy geçirildi

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň guramagynda 11-nji synp okuwçylaryň arasynda Okuwçylaryň Matematikadan Internet Olimpiadasy geçirildi. Olimpiada dürli mekdeplerde bilim alýan okuwçylarda öz aralarynda pikir alyşmaga, çylşyrymly meseleleri çözmegi öwrenmäge, talyplar bilen halypa-şägirtligi ýola goýmaga giň mümkinçilik döretdi. Olimpiadanyň netijeleri bilen tanyşmak üçin şu salga basyň.

https://tdmugi.edu.tm/event/1640874560.pdf