Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy

     Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynda talyplary watançylyk ruhunda terbiýelemekde, häzirki zaman türkmen jemgyýetinde adam mertebesiniň dabaralanmagy, bazar ykdysadyýeti şertlerinde söwda gatnaşyklarynyň ýola goýluşy dogrusynda bilim bermek boýunça uly işler alnyp barylýar.

     Kafedrada talyp ýaşlaryň milli we jemgyýetçilik aňynyň dürli görnüşlerini kemala getirýän “Filosofiýa”, “Sosiologiýa”, “Ykdysady teoriýa”, “Syýasaty öwreniş”, “Häzirki zaman türkmen jemgyýeti” ýaly derslerden pedagogikanyň täze gazananlaryndan ýerlikli peýadalanylyp, okuw sapaklary ýokary derejede gurnalýar. Professor-mugallymlaryň taýýarlamagynda orta we ýokary okuw mekdepleri üçin niýetlenen okuw kitaplary we gollanmalary taýýarlanylýar. Şeýle hem, institutyň talyplary “Filosofiýa”, “Ykdysady teoriýa” derslerinden ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirlýän onlaýn olimpiýadalaryna işjeň gatnaşýarlar.