Daşary ýurt dilleri we edebiýaty fakulteti

Daşary ýurt dilleri we edebiýaty fakultetinde rus dili we edebiýaty, iňlis dili we edebiýaty, hytaý dili we edebiýaty, nemes dili we edebiýaty şeýle hem pars dili we edebiýaty hünärleri  boýunça hünärmenler  taýýarlanylýar. 

Fakultetiň uçurumlary orta, başlangyç hünär, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde, ylmy-barlag institutlarynda we edaralarda, Türkmenistanyň Milli bilim institutynda hünär ugry boýunça, mugallym, ylmy işgär, usulyýetçi hem-de ylym, bilim, terbiýeçilik edaralarynda guramaçylyk-dolandyryş wezipelerinde zähmet çekýärler.