Türkmen dili we edebiýaty fakulteti

 

Türkmen dili we edebiýaty fakultetinde  türkmen dili we edebiýaty, bedenterbiýe hünärleri   boýunça hünärmenler  taýýarlanylýar. 

Fakultetiň uçurymlary orta mekdeplerde, başlangyç hünär bilimini berýän mekdeplerde, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde, ylmy-barlag institutlarynda we edaralarda, Türkmenistanyň Milli bilim institutynda hünär ugry boýunça Türkmen dili we edebiýaty mugallymy, ylmy işgär, usulyýetçi hem-de ylym, bilim, terbiýeçilik edaralarynda guramaçylyk-dolandyryş wezipelerinde işläp bilýärler.

Bedenterbiýe hünäri boýunça instituty tamamlan uçurymlar orta mekdeplerde, başlangyç hünär bilimini berýän mekdeplerde, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde, sport mekdeplerinde,  sport toplumlarynda Türkmenistanyň Milli bilim institutynda hünär ugry boýunça bedenterbiýe mugallymy, tälimçi, ylmy işgär, usulyýetçi hem-de ylym, bilim, terbiýeçilik edaralarynda guramaçylyk-dolandyryş wezipelerinde işläp bilýärler.