Ynsanperwer-durmuş bilimleri fakulteti

Ynsanperwer-durmuş bilimleri fakultetinde taryh; başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe hünärleri   boýunça hünärmenler  taýýarlanylýar.  

  Fakultetiň uçurumlary orta, başlangyç hünär bilimi, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde, ylmy-barlag institutlarynda we edaralarynda, Türkmenistanyň Milli bilim institutynda hünär ugry boýunça mugallym; başlangyç bilimiň mugallymy, mekdep psihology; mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçisi, defektolog; ylmy işgär, usulyýetçi hem-de ylym, bilim, terbiýeçilik edaralarynda guramaçylyk-dolandyryş wezipelerinde zähmet çekip bilýärler.