Taryh fakulteti

         Taryh fakultetinde “Taryh” hünäri we bakalawr bilim maksatnamasy boýunça “Durmuş işi” taýýarlyk ugry boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Taryh fakultetinde zähmet çekýän mugallymlaryň arasynda ylymlaryň kandidaty ylmy derejeli halypa mugallymlaryň ençemesi bar.

         Fakultetiň uçurymlary orta, başlangyç hünär, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde, ylmy-barlag institutlarynda we edaralarynda, Türkmenistanyň Milli bilim institutynda hünär ugry boýunça mugallym, ylmy işgär, usulyýetçi wezipelerinde zähmet çekip bilýärler.

Fakultetde aşakdaky kafedralar hereket edýär:

1. Türkmenistanyň taryhy we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasy

2. Dünýä taryhy we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasy

3. Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy