Institutda şu aşakdaky ugurlar boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:

I. Hünärmen maksatnamasy boýunça

 1. matematika we informatika;
 2. fizika we informatika;
 3. zähmet we tehnologiýalaryň esaslary;
 4. himiýa;
 5. biologiýa;
 6. geografiýa;
 7. taryh;
 8. başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy;
 9. mekdebe çenli bilim we terbiýe;
 10. türkmen dili we edebiýaty;
 11. daşary ýurt dili we edebiýaty (rus dili we edebiýaty);
 12. daşary ýurt dili we edebiýaty (iňlis dili we edebiýaty);
 13. daşary ýurt dilleri we edebiýaty (hytaý dili we edebiýaty, iňlis dili);
 14. daşary ýurt dilleri we edebiýaty (nemes dili we edebiýaty, iňlis dili);
 15. daşary ýurt dilleri we edebiýaty (pars dili we edebiýaty, iňlis dili);
 16. bedenterbiýe.

II. Bakalawr maksatnamasy boýunça

 1. başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy;
 2. mekdebe çenli bilim we terbiýe;
 3. durmuş işi.

III. Magistr maksatnamasy boýunça

 1. psihologiýa – pedagogika bilimi.